Termeni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
Valoare nominala

Valoarea la care se emite un titlu de valoare (actiune, obligatiune, etc.). Spre deosebire de valoarea de piata, care fluctueaza in timp, aceasta ramane fixa.

Valoare reziduala

Suma platita de utilizator la terminarea creditului, daca isi exercita optiunea de a cumpara bunul.

Valoarea proprietatii

Valoarea de piata a imobilului cu care se va garanta creditul. Valoarea luata in considerare de catre banca va fi cea rezultata in urma evaluarii.

Valoarea unitatii de fond

Raportul dintre valoarea activului net al unui fond la un anumita data si numarul de unitati de fond emise.Investitorii depun bani la fond si primesc in schimb unitati de fond. Atunci ca valoarea unitatii creste, investitorii devin mai bogati, iar daca ea scade, acestia suporta o pierdere. Acest mecanism este specific fondurilor de investitii si fondurilor de pensii private.

Venit Brut

Suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate intr-o luna de catre un salariat

Venit disponibil

Venitul luat in calcul de catre banci la evaluarea capacitatii de rambursare a solicitantilor de credite. Se calculeaza ca diferenta intre venitul net si cheltuielile necesare pentru de subzistenta.

Venit eligibil

Reprezinta suma ponderata a veniturilor luate in considerare de catre banca la calculul capacitatii de rambursare; banca stabileste coeficienti de ponderare pentru fiecare categorie de venit in functie de politica de risc.

Venit Lunar Minim Familie

Reprezinta venitul net minim de care trebuie sa dispuna familia solicitantului pentru ca solicitarea sa pentru un anumit produs financiar sa fie luata in considerare de catre institutia financiara

Venit Net

Se calculeaza ca diferenta intre intre venitul brut si contributiile obligatorii datorate catre buget (contributiile la CAS, Sanatate si Somaj)

Venit Net Lunar Minim Imprumutat

Reprezinta venitul net minim de care trebuie sa dispuna solicitantul pentru ca solicitarea sa pentru un anumit produs financiar sa fie luata in considerare de catre institutia financiara

Venituri din Profesii Liberale

Veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Venituri din Salarii

Toate veniturile in bani obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca.

Virament

Mijloc de plata folosit in operatiunile bancare ce consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul

Volatilitate

Variatie/fluctuatie a valorii unui instrument financiar.