Termeni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
Faliment

Situatie juridica de incetare a platii datoriilor si ajungere in stare de insolvabilitate; declarata prin hotarare judecatoreasca.

Finantare

Totalitatea instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor cu ajutorul carora sunt procurate resursele financiare necesare pentru realizarea unui proiect, a unei afaceri sau a unui ansamblu de activitati cu caracter de continuitate, intr-un interval determinat de timp.

Foaie de varsamant cu chitanta

Document care serveste pentru depunerea de numerar in contul deschis la o banca, prin casieria acesteia

Fond de garantare a pensiilor

Fond ce are ca scop protejarea drepturilor participantilor la fondurile de pensii private.

Fond de pensii private

Entitate legala care are ca unic obiectiv investirea contributiilor participantilor. Sumele acumulate in contde acestia vor fi folosite in momentul pensionarii doar pentru achizitionarea unui plan de pensie.Fondurile de pensii private pot obligatorii - caz in care participantii sunt obligati sa contribuie la aceste fonduri - sau facultative - cand aderarea la fond este optionala.

Fond mutual

Entitate fara personalitate juridica, constituita in baza unui contract de societate civila si care reprezinta un instrument de investitie colectiv.

Fondul de garantare a depozitelor bancare

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar este un organism infiintat in 1996 prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, fiind constituit ca persoana juridica de drept public.Scopul Fondului este acela de a garanta rambursarea depozitelor constituite la institutiile de credit de catre persoane fizice sau juridice in limita sumei de 50.000 Euro pentru fiecare persoana si de a desfasura activitati ca administrator special sau interimar ori ca lichidator al institutiilor de credit.

Forward

Contract financiar in care doua parti stabilesc sa vanda un activ la un anumit moment in viitor. Pretul la care se va face schimbul denumit pret forward este stabilit la inceputul contractului.

Fransiza

Acea parte de dauna care ramane in sarcina asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

Futures

Operatiune comerciala cu valori mobiliare,marfuri sau valuta cu executarea contractului la un termen viitor.