Termeni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
EFTPOS

Termen folosit pentru a descrie aparatul care citeste banda magnetica a cardului si genereaza o cerere online de autorizare a tranzactiilor. Aceste dispozitive se instaleaza in marile supermarketuri, pentru a reduce timpul necesar pentru procesarea platilor electronice. 

Eligibil

Persoana care prin prisma situatiei sale (venituri, cheltuieli, stare materiala, etc.) indeplineste criteriile impuse de o anumita institutie financiara pentru acordarea unui credit.

Embosare

Inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar, pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia.

Emitent

Banca sau institutie financiara care emite cardul, gestioneaza contul asociat, autorizeaza tranzactiile cu cardul si garanteaza platile catre acceptatori pentru tranzactiile valide.

EMV

Abreviere de la un consortiu format din 3 companii - Europay, MasterCard, Visa - care sponsorizeaza, la nivel global, standardele internationale pentru tranzactiile financiare electronice.Acest termen se refera si la specificatiile tehnice, produse de acest consortiu si adoptate de toate cele 3 companii, cu scopul de a asigura compatibilitatea pe plan global a cardurilor cu cip, a terminalelor cu cip, a mesajelor financiare si a altor servicii.

EURIBOR

EURIBOR inseamna: European Interbank Offered Rate si este un indice de referinta independent recunoscut international ce reprezinta ratele de dobanzi pentru imprumuturile in EURO la care bancile participante in zona monetara UE isi acorda imprumuturi. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa). Cei mai importanti indici sunt Euribor 3m si Euribor 6m.

Evaluarea imobilului

Deoarece banca acorda prin credit o suma mai mica decat contravaloarea imobilului finantat, pentru a cunoaste care este valoarea de piata a imobilului finantat si/sau adus in garantie este necesara efectuarea unei evaluari, de catre un evaluator atestat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).

Eveniment asigurat

Eveniment definit in prezentele conditii a carui producere implica prejudicii asiguratului/tertului pagubit (incendiu, explozie, cutremur, inundatie, lovire accidentala de vehicule etc.).

Excedent

Situatie contrara deficitului sau penuriei. Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.

Executare silita

Procedura care se aplica de catre organele de executare silita in cazul in care debitorul nu isi indeplineste de bunavoie obligatiile contractuale. Aceasta procedura presupune confiscarea bunurilor debitorului (cu care a garantat in cazul existentei unor garantii) in contul datoriei care vor fi valorificate prin licitatie si se va opri suma datorata (in cazul in care sumele obtinute vor fi mai mari decat cele datorate, diferenta se va inapoia debitorului).

Exigibil

Se refera la o datorie ajunsa la scadenta care poate fi solicitata in orice moment.

Expunere

Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor in functie de capacitatea acestuia de a-si onora obligatiile.

Extras de cont

Document bancar in care sunt evidentiate incasarile si platitile efectuate intr-o anumita perioada, in conturile deschise de clienti la banca.