Termeni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
Data conversiei

Data efectiva la care suma aferenta unei tranzactii in valuta este convertita intr-o alta moneda, folosind rata de conversie relevanta, aplicabila in ziua respectiva.

Dauna partiala

Dauna produsa bunului asigurat, astfel incat, prin reparare, reconditionare/restaurare sau inlocuire a unor parti componente, poate fi adus in starea anterioara producerii evenimentului asigurat, iar costul reparatiei este mai mic decat suma asigurata.

Dauna totala

Dauna produsa bunului asigurat (mobil/imobil) intr-un asemenea grad incat refacerea prin reparare, reconditionare, restaurare, inlocuire nu mai este posibila sau costul implicat este mai mare sau egal cu suma asigurata.

Debit

Coloana din stanga a unui cont in care sunt inregistrate datoriile unei persoane fizice sau juridice.

Debit direct

Serviciu prin care clientul mandateaza banca se efectueze in numele lui diverse plati periodice, prin debitarea automata a contului curent. Procedura este folosita, de regula, pentru plata facturilor la utilitati.

Debitare

Operatiune prin care o suma este retrasa dintr-un cont.

Debitor

Persoana care are o obligatie de plata a unei datorii (credit)

Deponent

Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane pe baza unui contract de depozit, anumite bunuri sau valori pentru pastrare, spre fructificare sau vanzare.

Depozit fara prelungire automata

Reprezinta acel depozit caruia la scadenta banca vireaza in contul curent atat suma initiala a depozitului cat si dobanda corespunzatoare acestuia.

Depozitar

Institutie de credit careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele unui fond de pensii sau fond de investitii.

Depozite bancare

Depozitul bancar reprezinta suma de bani sau hartii de valoare depuse spre pastrare la o banca sau la o institutie financiara si pentru care aceasta plateste deponentului o dobanda.

Depozite cu prelungire automata

Reprezinta acele depozite bancare care, la scadenta, sunt prelungite automat de catre banca, in aceleasi conditii cu cele initiale, dar cu rata dobanzii practicata de catre banca la data prelungirii depozitelor.

Depozite la termen

Reprezinta disponibilitatile banesti aflate in conturi speciale, care la anumite termene precis stabilite pot fi transformate in lichiditate si pentru care la scadenta se percepe o dobanda de catre deponent. Depozitele la termen se constituie in baza unui contract incheiat intre deponent si banca si in care se stabilesc: dobanda cuvenita, perioada pentru care se constituie depozitul, modalitatea de plata a dobanzii, procedura prin care deponentul poate apela la disponibilitatile sale inainte de expirarea termenului. De regula, bancile aplica penalitati sau platesc dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere in cazul in care deponentii decid sa retraga disponibilitatile aflate in depozite bancare inainte de scadenta.

Depozite la vedere

Reprezinta un cont curent deschis la o banca din care pot fi retrasi bani oricand. Contul poate fi deschis de persoane fizice sau juridice la banci, iar titularii pot face operatiuni curente de incasari si plati. Acest cont beneficiaza de dobanzi mai mici decat depunerile la termen.

Depreciere

O scadere in valoare sau in pret.De regula, termenul se foloseste in legatura cu rata de schimb valutar. Atunci cand cursul de schimb creste (cu aceeasi suma in lei se cumpara mai putina valuta), se spune ca moneda nationala se depreciaza

Depreciere monetara

Semnifica o scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari sub influenta factorilor interni si externi care afecteaza politica monetara a tarii respective.

Descoperit de cont

Imprumut atasat unui cont curent, care se functioneaza ca o linie de credit. Creditul este folosit in momentul in care disponibilitatile proprii s-au epuizat. Rambursarea imprumutului se face automat la alimentarea contului curent, ocazie cu care linia de credit disponibila se reintregeste

Despagubire

Suma datorata de asigurator asiguratului/beneficiarului, in cazul producerii unui eveniment asigurat.

Detinator

Persoana pe numele careia este emis un card si care este autorizata sa il foloseasca. Numele detinatorului este inscris pe card.

Devalorizare

Diminuare a valorii unei monede in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului.

Dobanda

Reprezinta suma platita pentru a imprumuta o suma de bani sau suma incasata pentru depunerea banilor intr-un produs de economisire (depozite la termen, cont de economii, etc.). Dobanda se calculeaza astfel: Dobanda= S * r /100 * T/360 unde S - suma imprumutata (valoarea depozitului), r - rata dobanzii, iar T - durata imprumutului (depozitului).

Dobanda anuala efectiva (DAE)

Reprezinta rata de dobanda teoretica pe care o plateste un debitor, luand in considerare toate costurile directe precum dobanda nominala, comisioanele de la inceputul creditului (de acordare, de analiza, etc), comisioane periodice (de administrare), etc. DAE este folosita de solicitantii de credite ca indicator unic al costului pentru compararea ofertelor de credite.

Dobanda fixa

Dobanda care ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului contractual

Dobanda variabila

Dobanda se modifica in functie de diferite criterii: evolutia pietei, indicii monetari europeni sau nationali

Dosar de credit

Totalitatea documentelor puse la dispozitie de un solicitant de credit necesare unei institutii de creditare pentru luarea deciziei de acordare a unui credit. Dosarul cuprinde in mod obisnuit documente care atesta veniturile, cererea de credit precum si documentele aferente bunurilr propuse a fi aduse in garantie sau care se doresc a fi finantate.