Termeni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
Accident

Eveniment brusc, neprevazut, extern si independent de vointa asiguratului/ persoanelor cuprinse in asigurare, produs in perioada asigurata.

Act individual de aderare

Contract prin care o persoana fizica adera la un fond privat de pensii.

Actionar semnificativ

Persoana fizica sau juridica, precum grupul de persoane care actioneaza in mod concertat, ce detine sau controleaza mai mult de 10% din capitalul social al unei societati comerciale ori din drepturile de vot.In aceeasi categorie sunt incluse si entitatile care pot exercita influente semnificative asupra hotararilor luate in consiliul de administratie al societatii sau in adunarea generala

Activ

Totalitatea mijloacelor economice exprimate valoric de care dispune o unitate patrimoniala la un moment dat. Sunt grupate dupa criteriul lichiditatii in: active imobilizate, active circulante, conturi de regularizari si asimilate si prime privind rambursarea obligatiunilor.

Activ personal

Suma acumulata de un participant la un fond privat de pensii. Se determina inmultind numarul de unitati de fond detinute cu valoarea la zi a unitatii de fond

Administrator

Societate autorizata de institutia de supraveghere responsabila ca sa administreze activele unui fond de pensii sau al unui fond de investitii.Administratorul se ocupa de colectarea contributiilor la fondurile de pensii (respectiv, a sumelor subscrise la fondurile de investitii) si decide modul in care acestea sunt investite, in functie de strategia urmarita si de oportunitatile de pe piata

Agentie bancara

Unitate bancara creata creata pentru a inlesni efectuarea operatiunilor pentru clientii sai sau pentru a facilita extinderea pe un nou segment de piata.

Analist financiar

Persoana care analizeaza situatia financiara a unei companii sau a unui grup de companii dintr-o anumita industrie in cadrul pietelor financiare. Analistul financiar supravegheaza si evalueaza piata financiara si ofera raspunsuri in ceea ce priveste evolutia acesteia.

Analiza dosarului

Procesul prin care banca evalueaza, pe baza documentelor stranse in dosarul de credit, profilul de risc si capacitatea de rambursare ale solicitantului de credit pentru a decide in final daca poate acorda acestuia creditul.

Angajament bancar

Intelegere sau conventie incheiata intre doua banci, in urma caruia se stabilesc aspecte privind: modul de acordare, utilizare si rambursare a creditelor, modul de efectuare a anumitor operatiuni bancare.

Anuitate

Suma de bani care include o parte din capital si dobanda corespunzatoare care se plateste periodic (de obicei anual) spre a rambursa un capital sau o datorie. Majoritatea bancilor folosesc o formula de calcul pentru anul financiar de 360 de zile. Exista insa banci care folosesc o formula cu 365 de zile pentru calculul anuitatii.

ARB

Asociatia Romana a Bancilor a a fost infiintata in 1991 si este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta si apara interesele membrilor sai reprezentati de institutiile de credit.

Asigurare

Contract / polita cu care un individ sau o entitate primeste protectie financiara sau plata daunelor din partea unei companii de asigurare.

Asigurare RCA

O asigurare RCA este asigurarea prin care se asigura tertii prejudiciati ca urmare a unui accident produs din vina conducatorului autoturismului asigurat. Asigurarea RCA este obligatorie si despagubeste o terta persoana si nu asiguratul. Polita RCA este atat in favoarea tertului despagubit cat si in favoarea persoanei asigurate. Persoana prejudiciata primeste in mod obligatoriu despagubirea cuvenita de la societatea de asigurare care a emis polita RCA, iar venitul asiguratului nu va fi afectat, despagubirea fiind platita de asigurator.

Asigurat

Persoana fizica sau juridica care, in schimbul unei prime de asigurare platite asiguratorului isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente. Asiguratul mai poate fi si o persoana fizica care se asigura impotriva unor evenimente ce pot sa apara in viata lor.

Asigurator

Compania de specialitate ce va suporta despagubirile in cazul producerii evenimentului asigurat

Asset management

Termenul denota activitatile de administrare a activelor, indiferent de forma lor: financiare sau corporale. Prin urmare, conceptul reuneste activitati diverse, de la administrarea averilor financiara pana la administrarea infrastructurii (drumuri, apa, canalizare). Cel mai frecvent, termenul este folosit in legatura cu administrarea activelor financiare. Aceasta activitate este derulata de institutii de credit, companii de brokeraj, societati de asigurare, de administrare a fondurile mutuale si de pensii si alte companii financiare specializate.

ATM

(Automated Teller Machine) Automat bancar care permite retragerea de numerar precum si alte tranzactii bancare electronice: interogare sold, plata facturilor catre unii comercianti, plata taxelor si impozitelor datorate administratiei publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet.

Autorizare vocala

Serviciu furnizat comerciantilor de catre acceptator, prin care le permite sa-i contacteze telefonic pentru a obtine autorizarea tranzactiilor care depasesc un anumit prag.Comerciantul transmite la telefon datele privind tranzactia catre centrul de autorizare. Acesta trimite apoi o cerere de autorizare online la emitent si transmite inapoi prin telefon comerciantului codul de autorizare primit.Aceasta forma de autorizare este folosita si atunci cand terminalul folosit de comerciant nu se poate conecta online la sistemul de plati

Avans

Suma de bani sau cantitate de bunuri data sau primita cu anticipatie in contul unor servicii viitoare.

Avans minim

Suma minima cu care un client trebuie sa contribuie, in cazul achizitiei unui bun prin credit. Avansul se exprima ca procent din bunul achizitionat.De exemplu, daca o locuinta costa 100.000 euro, iar avansul minim solicitat este de 15%, clientul trebuie sa detina 15.000 euro, pentru a putea obtine restul de 85.000 euro prin credit de la banca