Termeni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V |
Accident

Eveniment brusc, neprevazut, extern si independent de vointa asiguratului/ persoanelor cuprinse in asigurare, produs in perioada asigurata.

Act individual de aderare

Contract prin care o persoana fizica adera la un fond privat de pensii.

Actionar semnificativ

Persoana fizica sau juridica, precum grupul de persoane care actioneaza in mod concertat, ce detine sau controleaza mai mult de 10% din capitalul social al unei societati comerciale ori din drepturile de vot.In aceeasi categorie sunt incluse si entitatile care pot exercita influente semnificative asupra hotararilor luate in consiliul de administratie al societatii sau in adunarea generala

Activ

Totalitatea mijloacelor economice exprimate valoric de care dispune o unitate patrimoniala la un moment dat. Sunt grupate dupa criteriul lichiditatii in: active imobilizate, active circulante, conturi de regularizari si asimilate si prime privind rambursarea obligatiunilor.

Activ personal

Suma acumulata de un participant la un fond privat de pensii. Se determina inmultind numarul de unitati de fond detinute cu valoarea la zi a unitatii de fond

Administrator

Societate autorizata de institutia de supraveghere responsabila ca sa administreze activele unui fond de pensii sau al unui fond de investitii.Administratorul se ocupa de colectarea contributiilor la fondurile de pensii (respectiv, a sumelor subscrise la fondurile de investitii) si decide modul in care acestea sunt investite, in functie de strategia urmarita si de oportunitatile de pe piata

Agentie bancara

Unitate bancara creata creata pentru a inlesni efectuarea operatiunilor pentru clientii sai sau pentru a facilita extinderea pe un nou segment de piata.

Analist financiar

Persoana care analizeaza situatia financiara a unei companii sau a unui grup de companii dintr-o anumita industrie in cadrul pietelor financiare. Analistul financiar supravegheaza si evalueaza piata financiara si ofera raspunsuri in ceea ce priveste evolutia acesteia.

Analiza dosarului

Procesul prin care banca evalueaza, pe baza documentelor stranse in dosarul de credit, profilul de risc si capacitatea de rambursare ale solicitantului de credit pentru a decide in final daca poate acorda acestuia creditul.

Angajament bancar

Intelegere sau conventie incheiata intre doua banci, in urma caruia se stabilesc aspecte privind: modul de acordare, utilizare si rambursare a creditelor, modul de efectuare a anumitor operatiuni bancare.

Anuitate

Suma de bani care include o parte din capital si dobanda corespunzatoare care se plateste periodic (de obicei anual) spre a rambursa un capital sau o datorie. Majoritatea bancilor folosesc o formula de calcul pentru anul financiar de 360 de zile. Exista insa banci care folosesc o formula cu 365 de zile pentru calculul anuitatii.

ARB

Asociatia Romana a Bancilor a a fost infiintata in 1991 si este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta si apara interesele membrilor sai reprezentati de institutiile de credit.

Asigurare

Contract / polita cu care un individ sau o entitate primeste protectie financiara sau plata daunelor din partea unei companii de asigurare.

Asigurare RCA

O asigurare RCA este asigurarea prin care se asigura tertii prejudiciati ca urmare a unui accident produs din vina conducatorului autoturismului asigurat. Asigurarea RCA este obligatorie si despagubeste o terta persoana si nu asiguratul. Polita RCA este atat in favoarea tertului despagubit cat si in favoarea persoanei asigurate. Persoana prejudiciata primeste in mod obligatoriu despagubirea cuvenita de la societatea de asigurare care a emis polita RCA, iar venitul asiguratului nu va fi afectat, despagubirea fiind platita de asigurator.

Asigurat

Persoana fizica sau juridica care, in schimbul unei prime de asigurare platite asiguratorului isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente. Asiguratul mai poate fi si o persoana fizica care se asigura impotriva unor evenimente ce pot sa apara in viata lor.

Asigurator

Compania de specialitate ce va suporta despagubirile in cazul producerii evenimentului asigurat

Asset management

Termenul denota activitatile de administrare a activelor, indiferent de forma lor: financiare sau corporale. Prin urmare, conceptul reuneste activitati diverse, de la administrarea averilor financiara pana la administrarea infrastructurii (drumuri, apa, canalizare). Cel mai frecvent, termenul este folosit in legatura cu administrarea activelor financiare. Aceasta activitate este derulata de institutii de credit, companii de brokeraj, societati de asigurare, de administrare a fondurile mutuale si de pensii si alte companii financiare specializate.

ATM

(Automated Teller Machine) Automat bancar care permite retragerea de numerar precum si alte tranzactii bancare electronice: interogare sold, plata facturilor catre unii comercianti, plata taxelor si impozitelor datorate administratiei publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet.

Autorizare vocala

Serviciu furnizat comerciantilor de catre acceptator, prin care le permite sa-i contacteze telefonic pentru a obtine autorizarea tranzactiilor care depasesc un anumit prag.Comerciantul transmite la telefon datele privind tranzactia catre centrul de autorizare. Acesta trimite apoi o cerere de autorizare online la emitent si transmite inapoi prin telefon comerciantului codul de autorizare primit.Aceasta forma de autorizare este folosita si atunci cand terminalul folosit de comerciant nu se poate conecta online la sistemul de plati

Avans

Suma de bani sau cantitate de bunuri data sau primita cu anticipatie in contul unor servicii viitoare.

Avans minim

Suma minima cu care un client trebuie sa contribuie, in cazul achizitiei unui bun prin credit. Avansul se exprima ca procent din bunul achizitionat.De exemplu, daca o locuinta costa 100.000 euro, iar avansul minim solicitat este de 15%, clientul trebuie sa detina 15.000 euro, pentru a putea obtine restul de 85.000 euro prin credit de la banca

Banca

Institutie financiara organizata sub forma unei societati comerciale care are ca activitati principale atragerea de depozite si acordarea de credite.

Banca Centrala

Autoritatea monetara a statului care indeplineste urmatoarele functii: de emisiune de moneda, de centru valutar si de gestionare a rezervelor valutare, de supraveghere. In Romania, aceasta autoritate este reprezentata de Banca Nationala a Romaniei (BNR) care publica zilnic cursul valutar BNR pentru leu in raport cu cele mai importante monede din lume: euro, dolar, franc elvetian, lira sterlina, leva bulgareasca, etc.

Banca corespondenta

Banca sau institutie financiara care are o relatia cu o alta banca, in numele careia este autorizata sa desfasoare anumite activitati (de regula, in zona transferurilor de bani).

Banca de credit ipotecar

Institutie de credit specializata in acordarea de credite ipotecare pentru investitii imobiliare. Aceasta nu poate atrage depozite de la public. Resursele financiare le procura, in principal, prin emisiunea de obligatiuni ipotecare

Banca de economisire-creditare

Institutie de credit specializata in acordarea de finantari pe termen lung pentru achizitia sau modernizarea locuintelor. In prima faza, clientul economiseste si incaseaza anual o prima de la stat. Dupa ce se atinge suma minima de economisire si se indeplinesc si restul conditiilor, clientul poate primi de la banca de economisire-creditare un credit cu dobanda fixa.Creditul este egal cu diferenta dintre valoarea contractului si suma economisita.

Banda magnetica

Banda magnetica atasata pe un card, care contine informatiile cu privire la contul detinatorului. Informatia continuta de banda poate fi citita la un terminal si trimisa catre emitent intr-o cerere de autorizare.

Baza de calcul a venitului

Este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului , care poate fi venitul solicitantului, venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei

Beneficiarul asigurarii

Persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite daca se produce eveniment asigurat.

Bilant contabil

Situatie financiara care prezinta imaginea activelor, pasivelor siáaverea neta (capitalurileáproprii)áa unei societati comerciale, la un moment dat. Uneori, prin bilant contabil se intelege setul de raportari contabile care cuprinde: bilantul contabil propriu-zis, contul de profit si pierdere, anexa la bilant si raportul de gestiune.

Bilet la ordin

Inscris comercial prin care o persoana (subscriitor) isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca pentru respectivul inscris unei alte persoane numite beneficiar (creditor) o anumita suma de bani la o data stabilita prin inscris.

Birou de credit

Companie care colecteaza informatii despre comportamentul de plata al clientilor de la diverse institutii financiar-bancare, pe care le furnizeaza apoi la cerere institutiilor participante la biroul de credit. Rolul biroului este de a permite creditorilor sa evalueze mai bine capacitatea de plata a solicitantilor de imprumuturi

Blocarea cardului

In cazul pierderii sau furtului carului se recomanda blocarea cardului, aceasta masura prevenind folosirea abuziva a cardului pentru toate tranzactiile posibile (ATM, POS etc.).

Bonitate

Capacitatea debitorului de a-si onora obligatiile de plata la data scadentei

Broker de asigurari

Societatea comerciala recunoscuta ca intermediar profesionist in bursa de valori avand ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj

Broker de credite

Persoana autorizata de catre institutiile financiare bancare sau nebancare sa promoveze produsele acestora prin contact direct cu persoanele fizice sau juridice care doresc sa contracteze un credit, fara ca vreuna dintre parti sa aiba exclusivitate. Consiliaza persoanele fizice si juridice in alegerea si contractarea celui mai potrivit credit si se ocupa de relatia cu banca (colectarea si depunerea documentelor, monitorizarea procesului de analiza a dosarului, informarea clientului).

Broker de valori mobiliare (SSIF)

Persoana juridica care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert

Bunuri mobiliare

Obiecte identificabile, portabile si corporale aflate in proprietatea detinatorilor formate din orice tip de bunuri, altele decat terenuri si locuinte.

Calculator RCA Ieftin

Compararea prin intermediul unui calculator de preturi a ofertelor companiilor de asigurari auto. Prin intermediul unui calculator de RCA puteti sa cumparati cea mai ieftina asigurare RCA.

Capacitate de plata

Posibilitatea unei persoane fizice sau juridice de a-si onora obligatiile, cum ar fi achitarea unor rate lunare.

Capital

Totalitatea elementelor active ale patrimoniului unei societati economice care contribuie la desfasurarea activitatii acesteia.

Capital bancar

Totalitatea disponibilitatilor banesti detinute de o banca si utilizate pentru acordarea de credite sau a altor operatiuni

Capitalizare

Reprezinta crestere graduala, prin adaugare; capitalizarea dobanzii reprezinta adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.

Capitalizare bursiera

Reprezinta valoarea totala de piata a unei companii tranzactionate prin intermediul unei burse de valori la un moment dat, este egala cu produsul dintre numarul total de actiuni aflate in circulatie si valoarea acesteia

Card bancar

Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri), plati sau transferuri in sistem electronic

Card business

Card emis pentru companiile de dimensiuni mici. El poate fi folosit de catre angajati pentru a face cumparaturi legate de desfasurarea activitatii. Atat numele companiei cat si al utilizatorului autorizat apar pe aceste carduri.

Card corporate

Card emis pentru marile companii, fiind folosit de catre angajatii acestora pentru a plati cheltuieli legate de desfasurarea activitatii. Aceste carduri permit companiilor sa monitorizeze cheltuielile si sa le controleze la nivel centralizat.

Card cu cip

Card ce are incorporat un cip, care permite atat efectuarea de plati, cat si noi oferirea de noi functionalitati, cum ar fi facilitati de portofel electronic sau noi metode de autentificare. Acest card mai este cunoscut ca "smart card".

Card de afinitate

Card destinat unor potentiali clienti, care impartasesc un interes comun, o activitate sau sunt membrii ai unei organizatii specifice. De regula,áatunci cand cardul este folosit la plata, organizatia este rasplatita intr-o anumita forma

Card de credit

Card cu functionalitati de credit, unde toate tranzactiile efectuate in cursul unui interval (de regula, o luna) sunt incluse intr-un extras de cont. La scadenta, detinatorul poate alege sa ramburseze orice suma mai mare decat suma minima de rambursat. Pentru soldul ramas de rambursat, emitentul percepe dobanda

Card de credit cobranded

Este emis de o banca sau institutie financiara in colaborare cu un comerciant, care are inscris pe el logo-urile ambilor parteneri. Cardurile cobranded sunt dedicate, de regula, clientilor unui anumit comerciant, furnizor de servicii sau organizatii comerciale.

Card de credit Premium

Card de credit care ofera beneficii si facilitati superioare fata de cel standard. Unele din beneficiile standard sunt: asigurarea de calatorie, acces gratuit in saloanele VIP ale aeropoturilor, etc. Cardurile Premium au taxe de administrare anuala si cerinte de venit minim mai mari fata de cele standard.

Card de debit

Card pentru plati, care este asociat unui cont curent. La fiecare tranzactie suma cheltuita se scade din disponibilul existent in contul curent.

Card de plata

Orice card folosit de detinator pentru a cumpara bunuri si servicii sau pentruáa retrage numerar

Card embosat

Elementele de identificare ale cardului sunt imprimate pe card astfel incat sa faca posibila facturarea manuala; cardul este folosit atat off-line, cat si in mediu electronic (ATM si POS). Unul din avantajele majore este ca poate fi folosit la platile efectuate prin intermediul internetului.

Card hibrid

Card care contine atat o banda magnetica cat si un cip. Cardurile hibride functioneaza ca un card cu cip la terminalele careácitesc cipul si ca unácard cu banda magnetica la terminalele non-cip

Card indendat

Elementele de identificare ale cardului nu sunt imprimate in relief, este folosit numai in mediul electronic.

Card smart

Card cu circuit integrat sau card cu microprocesor, ceea ce ii confera functiile unui computer in miniatura. Card-ul inteligent permite efectuarea unei plati fara a mai fi nevoie de consultarea bancii emitente a card-ului pentru confirmarea disponibilului din cont. Pentru smart card-urile mai complexe comunicarea se face via unde radio. Practic, nu mai este necesar contactul fizic intre cititorul de carduri si cardul propriu-zis pentru transmiterea informatiilor, asa cum se intampla cu smart card-urile conventionale.

Cash colateral (depozit colateral)

Depozitul bancar constituit de catre debitor / girant la banca cu care se contracteaza un credit, in vederea garantarii imprumutului. Acest depozit este blocat pe durata periodei de creditare si este disponibilizat numai dupa rambursarea integrala a creditului. In caz de executare silita, ca urmare a nerambursarii creditului la scadenta, banca va intra in proprietatea sumelor depuse in depozitul bancar.

Centrala Incidentelor de Plati

Centru de informatii, gestionat de BNR, care colecteaza date cu caracter public despre incidentele de plati cu cecuri, cambii si bilete la ordin.

Cerere de credit

Solicitare scrisa adresata de o persoana fizica sau juridica unei banci sau unei institutii de credit pentru acordarea unui credit. Cererea trebuie sa contina date referitoare la identitatea solicitantului, calitatea acestuia, reprezentantii sai legali, destinatia creditului, tipul creditului solicitat, suma solicitata, moneda in care este exprimat creditul, perioada pentru care se solicita creditul, modalitatea de rambursare - in transe egale sau nu, garantii propuse, semnaturi, declaratii etc.

Certificate de depozit

Hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative, deci netransmisibile sau nenominative, adica la purtator.

Cesiune

Transmitere de catre o persoana altei persoane a unui drept de creanta cu titlu oneros ţn temeiul unui contract

Cesiune de creanta

Reprezinta transmiterea drepturilor de creanta de catre debitor in favoarea creditorului

Charge card

Card cu functionalitate de credit, la care toate tranzactiile efectuate intr-un luna trebuie rambusate integral la finele lunii.

Chargeback

Procedura prin care se contesta integral sau partial o tranzactie cu cardul.

Chitanta

Confirmarea eliberata de ATM, ca dovada a retragerii numerarului, sau de comerciant, ca dovada a achizitonarii unor bunuri sau plata unor servicii.

Cod 10

Termen folosit de un comerciant in cazul autorizarii vocale a unei tranzactii cu cardul, pentru a informa banca acceptatorul ca exista o suspiciune cu privire la card sau la detinator

Codebitori

Persoane al caror venit vine in completarea celui al solicitantului creditului.Codebitorul are drepturi de proprietate asupra bunurilor achizitionate prin intermediul creditului si raspunde impreuna cu imprumutatul in cazul neonorarii obligatiilor fata de institutiei financiare creditoare

Codul PIN

Este un numar de identificare personala, un cod format din patru cifre, cunoscut numai de catre detinatorul de card si folosit pentru identificarea sa la ATM-uri si terminale POS.

Colateral cash

Depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit si se foloseste pentru garantarea creditului, returnandu-se solicitantulului dupa achitarea creditului

Comert electronic

Termen generic care descrie operatiunile de vanzare-cumparare, folosind mijloace digitale. Acesta poate include folosirea internetului, a televiziunii interactive sau a terminalelor mobile.

Comision (de acordare, de analiza, etc)

Suma de bani (calculata ca si cota procentuala din imprumut) perceputa de creditor in schimbul efectuarii serviciilor aferente acordarii unui credit (intocmire dosar, analiza, verificare contract, etc).

Comision administrare (% la sold)

Comision perceput sub forma unui procent din soldul creditului de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.

Comision analiza (% din valoarea initiala sau suma fixa)

Comisionul perceput de catre institutia financiara ca procent sau ca suma fixa din valoarea creditului pentru a analiza dosarul si a calcula eligibilitatea solicitantului. Acesta se plateste de catre solicitant si se va pierde chiar daca dosarul nu se aproba

Comision bancar

Suma incasata de banca pentru operatile efectuate prin intermediul serviciilor sale de la clientii sai.

Comision de acordare

Comision platit la acordarea unui imprumut, care se calculeaza fie ca procent din suma imprumutata, fie este stabilit in suma fixa. De multe ori, bancile includ acest comision in credit pentru a nu obliga clientul sa plateasca nimic, iar imprumutul sa fie mai usor de obtinut. In aceste cazuri, valoarea creditului devine mai mare decat suma incasata de client.

Comision de administrare

Comision platit lunar sau anual la un credit, acesta fiind de regula inclus in rata lunara. Nivelul lui se calculeaza fie ca procent din valoarea creditului, fie ca procent din soldul ramas al imprumutului. In general, comisioanele lunare la credite reprezinta dobanda ascunsa, bancile folosind aceasta tactica pentru a putea afisa rate mai mici de dobanda in campaniile de promovare. In cazul cardurilor de credit si de debit, comisionul de administrare se percepe de obicei anual, iar la conturile curente - frecventa sa este lunara. Avand in vedere ca, in general, un card este atasat unui cont curent, detinatorii de carduri platesc doua comisioane de administrare.

Comision de administrare (a creditului)

Serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.

Comision de administrare anual (suma fixa)

Comision perceput sub forma unei sume fixe, anual de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.

Comision de administrare lunar (% la sold)

Comision perceput lunar sub forma unui procent din soldul creditului, de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.

Comision de administrare lunar (suma fixa)

Comision perceput sub forma unei sume fixe, lunar, de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat.

Comision de interschimb

Comision incasat de emitent de la acceptator pentru tranzactiile efectuate cu cardul la terminalul care apartine acceptatorului.De exemplu, daca un card emis de banca X este folosit pentruáa plati la un comerciant, care dispune de un terminal de acceptare a cardului apartinand bancii Y, atunci banca Y datoreaza bancii X un comision

Comision de neutilizare credit

Comision perceput in cazul in care clientul nu a utilizat creditul aprobat de banca. Acest comision se practica, de regula, la imprumuturile care se elibereaza in transe, unde clientul are la dispozitie un anumit interval de timp, in care poate utiliza banii.

Comision de rambursare anticipata

Comision platit la rambursarea in avans a unei parti sau a intregului credit. Acesta se calculeaza ca procent din suma rambursata anticipat

Comision de retragere numerar

Comision perceput la retragerea banilor in numerar, de la ghiseul bancii sau de la bancomat. Acesta se calculeaza ca procent din suma retrasa de client in numerar.

Comision de risc (o singura data la inceput) (%)

Reprezinta un comision perceput o singura data, la acordarea creditului, ca procent din valoarea acestuia. In general, acopera riscul valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara in cazul fluctuatiilor majore ale cursului de schimb.

Comision de risc lunar (% la sold)

Comision de risc lunar (% la sold) reprezinta un comision perceput lunar ca procent din soldul creditului. In general, acopera riscul valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara in cazul fluctuatiilor majore ale cursului de schimb.

Comision de risc lunar (suma fixa)

Reprezinta un comision perceput lunar, sub forma unei sume fixe. In general, acopera riscul valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara in cazul fluctuatiilor majore ale cursului de schimb.

Comision deschidere cont

Comisionul perceput de institutia financiara pentru deschiderea unui cont.

Comision plata anticipata

Plata in avans a debitului mai devreme decat termenul prevazut in contract.

Cont bancar

Aranjament prin care sunt depusi si pastrati banii intr-o banca.

Cont curent

Cont bancar prin care se deruleaza in mod obisnuit operatiunile de ridicare si depunere de numerar, plati catre furnizorii de utilitati sau orice alte tipuri de plati. Clientii pot sa utilizeze aceste conturi bancare pentru a-si gestiona finantele personale. In particular, printr-un astfel de cont bancar se pot derula si operatiunile aferente creditul: in acest cont banca vireaza suma creditului si tot din acest cont banca retine lunar suma de plata (formata din principal, dobanda si comisioane periodice).

Contract de credit

Reprezinta acordul de vointa intre solicitantul de credit (in calitate de debitor) si banca (in calitate de creditor) prin care banca se obliga sa puna la dispozitia solicitantul de credit o anumita suma de bani, la termenul stabilit, contra unei dobanzi. Contractul de credit prevede drepturi si obligatii pentru creditor si debitor pe toata durata contractului si specifica care sunt garantiile constituite.

Contractant

Persoana care incheie contractul de asigurare, obligandu-se sa plateasca prima de asigurare.

Contributii

Sumele platite de participantii la fondurile de pensii private, care sunt apoi investite de administratorul fondului, conform strategiei prezentate in prospectul de emisiune.

Contul de economii

Este un produs de economisire care ofera posibilitatea de a retrage sau depune numerar in orice moment. Contul de economii este constituit pe o perioada nedeterminata. Pentru contul de economii bancile ofera in general o dobanda mai avantajoasa decat cea de la contul curent, dar mai mica decat cea a unui depozit la termen.

CRB(Centrala Riscurilor Bancare)

Infiintata in anul 2000, Centrala Riscurilor Bancare (CRB) este un organsim specializat in centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante din Romania fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 RON). In acelasi timp, institutia detine si informatii ce privesc fraudele cu carduri produse de catre posesori.

Credit bancar

Credit acordat de catre o banca unei persoane fizice sau juridice pe o anumita perioada de timp, avand o destinatie precis definita, in anumite conditii. Debitorul trebuie sa constituie garantii in favoarea bancii din care, in caz de neplata a datoriei, aceasta isi va recupera creanta.

Credit Default Swap

Este un contract de instrumente financiare derivate, in care cumparatorul face plati periodice catre vanzator si, in schimb, incaseaza o anumita suma daca imprumutul (sau o alta datorie) nu se ramburseaza. Contractele CDS pot fi asemanate cu o asigurare, deoarece cumparatorul plateste o prima de risc si primeste o suma de bani daca se produce un anumit eveniment.Spread-ul CDS este suma anuala pe care cumparatorul trebuie sa o plateasca pentru a beneficia de asigurare, exprimata ca un procent din valoarea nominala. Spread-ul creste cu cat datoria este perceputa ca fiind mai riscanta, nivelul sau fiind stabilit in mod liber prin mecanismele pietei.

Credit imobiliar

Imprumut garantat cu ipoteca, ce poate fi utilizat pentru achizitionarea, constructia sau modernizarea unei locuinte, precum si pentru refinantarea unui alt credit similar.Se deosebeste de un credit ipotecar prin faptul ca nu exista obligatia pentru banci de a stabili ca dobanzile variabile se ajusteaza doar in functie de un indice monetar de referinta (ex. Euribor, Libor, Robor).

Credit intermediar

Credit acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire, dar nu a indeplinit restul conditiilor la un contract de economisire-creditare. La acest credit se achita doar dobanda. Imprumutul se transforma in credit cu dobanda fixa conform contractului de economisire-creditare, daca toate conditiile au fost indeplinite

Credit ipotecar

Imprumut garantat cu ipoteca, destinat achizitionarii, constructiei sau modernizarii unei locuinte, precum si pentru refinantarea unui alt credit similar. Daca dobanda la un credit ipotecar este variabila, bancile sunt obligate sa specifice in contract ca ajustarea lor se face numai in functie de un indice monetar de referinta (cum ar fi Libor, Euribor sau Robor).

Credit Prima Casa

PRIMA CASA 2013 este un program de sprijin pentru achizitia unei locuinte de catre persoane fizice care nu detin la data solicitarii creditului in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul sau sotia nici o locuinta sau care detine cel mult o unitate locativa, dobandita in afara programului Prima Casa, in suprafata utila < 50 mp. Creditele acordate prin acest program in 2013, sunt garantate in proportie de 50% din valoarea acestora, de catre FNGCIMM.

Credit Punte

Imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul.

Credit Scoring

Este un instrument folosit in evaluarea profilului solicitantului de credit si este alcatuit din informatiile mentionate intr-un raport de credit individual.

Credite

Relatii contractuale care se stabilesc intre o persoana fizica sau juridica denumita creditor, care acorda un imprumut in bani sau care vinde marfuri sau servicii pe datorie, si o alta persoana fizica sau juridica, denumita debitor, care primeste imprumutul (sau cumpara pe datorie). Pentru acest imprumut, debitorul trebuie sa plateasca dobanda. Pentru persoane fizice, institutiile financiare acorda mai multe tipuri de credite: imobiliare sau ipotecare, pentru nevoi personale, de consum sau la domiciliu (rapide).

Credite de consum

Credite destinate cumpararii de bunuri de folosinta indelungata (mobila, electronice, electrocasnice etc).

Credite de nevoi personale

Imprumut acordat fara destinatie precis identificata si pentru care debitorul nu trebuie sa justifice modul in care a folosit banii. Imprumuturile pentru nevoi personale se acorda de regula pentru o perioada de maxim 10 ani.

Credite de Nevoi Personale cu Ipoteca

Imprumuturi acordate fara destinatie precis identificata (pentru nevoi personale) si pentru care debitorul nu trebuie sa justifice modul in care a folosit banii, pe baza unei garantii imobiliare. Poate fi folosit si pentru refinantarea a diferite tipuri de imprumuturi de la aceiasi banca sau de la mai multe banci. Rata dobanzii solicitate este mai mica fata de un imprumut pentru nevoi personale fara garantie imobiliara.

Credite imobiliare sau ipotecare

Credite acordate pe perioade medii si lungi, avand ca destinatie cumpararea sau constructia unei locuinte, modernizarea sau extinderea unui imobil, achizitia unui teren si viabilizarea acestuia sau refinantarea unor imprumuturi imobiliare sau ipotecare.

Creditor

Imprumutator; persoana fizica sau institutie financiara care acorda credite.

Criptare

Tehnica de codare a datelor, care foloseste un algoritm si o cheie de criptare, astfel incat informatiile pot fi descifrate doar de dispozitivele autorizate

Criterii de Eligibilitate

Sunt criterii si conditii ce trebuie indeplinite de persoana care solicita un credit

Curs de schimb real

Cursul de schimb al unei monede, ajustat cu efectul inflatiei.

Curs valutar BNR

Cursul valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei) in fiecare zi lucratoare si valabil drept curs de schimb pentru ziua urmatoare.

Curs valutar case de schimb

Cursul de schimb la casele de schimb valutar ale bancilor sau agentilor economici special autorizati pentru a desfasura actiuni de schimb valutar. Pe moneycenter.ro puteti verifica care este cel mai bun curs valutar la casele de schimb valutar bancare.

Curs valutar online

Cursul de schimb al unei valute afisat in timp real, calculat pe piata valutara nationala sau internationala. Se mai foloseste si termenul de curs valutar in timp real sau curs valutar interbancare.

Curs valutar online Forex

Cursul valutar online inregistrat pe piata Forex, este redat in timp real si este suportul pe care se realizeaza tranzactiile valutare.

Cursuri valutare

Pretul la care o valuta poate fi cumparata la schimb cu o alta. De exemplu cursul valutar Euro/RON in data de 22 decembrie a fost de 4,3011 lei pentru 1 Euro. Cursul de schimb poate fi cel oficial numit si curs valutar BNR sau cursul de schimb publicat de o banca sau o casa de schimb. Cel mai bun curs de schimb valutar il gasiti pe moneycenter.ro

Data conversiei

Data efectiva la care suma aferenta unei tranzactii in valuta este convertita intr-o alta moneda, folosind rata de conversie relevanta, aplicabila in ziua respectiva.

Dauna partiala

Dauna produsa bunului asigurat, astfel incat, prin reparare, reconditionare/restaurare sau inlocuire a unor parti componente, poate fi adus in starea anterioara producerii evenimentului asigurat, iar costul reparatiei este mai mic decat suma asigurata.

Dauna totala

Dauna produsa bunului asigurat (mobil/imobil) intr-un asemenea grad incat refacerea prin reparare, reconditionare, restaurare, inlocuire nu mai este posibila sau costul implicat este mai mare sau egal cu suma asigurata.

Debit

Coloana din stanga a unui cont in care sunt inregistrate datoriile unei persoane fizice sau juridice.

Debit direct

Serviciu prin care clientul mandateaza banca se efectueze in numele lui diverse plati periodice, prin debitarea automata a contului curent. Procedura este folosita, de regula, pentru plata facturilor la utilitati.

Debitare

Operatiune prin care o suma este retrasa dintr-un cont.

Debitor

Persoana care are o obligatie de plata a unei datorii (credit)

Deponent

Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane pe baza unui contract de depozit, anumite bunuri sau valori pentru pastrare, spre fructificare sau vanzare.

Depozit fara prelungire automata

Reprezinta acel depozit caruia la scadenta banca vireaza in contul curent atat suma initiala a depozitului cat si dobanda corespunzatoare acestuia.

Depozitar

Institutie de credit careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele unui fond de pensii sau fond de investitii.

Depozite bancare

Depozitul bancar reprezinta suma de bani sau hartii de valoare depuse spre pastrare la o banca sau la o institutie financiara si pentru care aceasta plateste deponentului o dobanda.

Depozite cu prelungire automata

Reprezinta acele depozite bancare care, la scadenta, sunt prelungite automat de catre banca, in aceleasi conditii cu cele initiale, dar cu rata dobanzii practicata de catre banca la data prelungirii depozitelor.

Depozite la termen

Reprezinta disponibilitatile banesti aflate in conturi speciale, care la anumite termene precis stabilite pot fi transformate in lichiditate si pentru care la scadenta se percepe o dobanda de catre deponent. Depozitele la termen se constituie in baza unui contract incheiat intre deponent si banca si in care se stabilesc: dobanda cuvenita, perioada pentru care se constituie depozitul, modalitatea de plata a dobanzii, procedura prin care deponentul poate apela la disponibilitatile sale inainte de expirarea termenului. De regula, bancile aplica penalitati sau platesc dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere in cazul in care deponentii decid sa retraga disponibilitatile aflate in depozite bancare inainte de scadenta.

Depozite la vedere

Reprezinta un cont curent deschis la o banca din care pot fi retrasi bani oricand. Contul poate fi deschis de persoane fizice sau juridice la banci, iar titularii pot face operatiuni curente de incasari si plati. Acest cont beneficiaza de dobanzi mai mici decat depunerile la termen.

Depreciere

Oáscadere in valoare sau in pret.De regula, termenul se folosesteáin legatura cuárata de schimb valutar. Atunci cand cursul de schimb creste (cuáaceeasi suma inálei se cumpara mai putina valuta), se spune ca moneda nationala se depreciaza

Depreciere monetara

Semnifica o scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari sub influenta factorilor interni si externi care afecteaza politica monetara a tarii respective.

Descoperit de cont

Imprumut atasat unui cont curent, care se functioneaza ca o linie de credit. Creditul este folosit in momentul in care disponibilitatile proprii s-au epuizat. Rambursarea imprumutului se face automat la alimentarea contului curent, ocazie cu care linia de credit disponibila se reintregeste

Despagubire

Suma datorata de asigurator asiguratului/beneficiarului, in cazul producerii unui eveniment asigurat.

Detinator

Persoana pe numele careia este emis un card si care este autorizata sa il foloseasca. Numele detinatorului este inscris pe card.

Devalorizare

Diminuare a valorii unei monede in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului.

Dobanda

Reprezinta suma platita pentru a imprumuta o suma de bani sau suma incasata pentru depunerea banilor intr-un produs de economisire (depozite la termen, cont de economii, etc.). Dobanda se calculeaza astfel: Dobanda= S * r /100 * T/360 unde S - suma imprumutata (valoarea depozitului), r - rata dobanzii, iar T - durata imprumutului (depozitului).

Dobanda anuala efectiva (DAE)

Reprezinta rata de dobanda teoretica pe care o plateste un debitor, luand in considerare toate costurile directe precum dobanda nominala, comisioanele de la inceputul creditului (de acordare, de analiza, etc), comisioane periodice (de administrare), etc. DAE este folosita de solicitantii de credite ca indicator unic al costului pentru compararea ofertelor de credite.

Dobanda fixa

Dobanda care ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului contractual

Dobanda variabila

Dobanda se modifica in functie de diferite criterii: evolutia pietei, indicii monetari europeni sau nationali

Dosar de credit

Totalitatea documentelor puse la dispozitie de un solicitant de credit necesare unei institutii de creditare pentru luarea deciziei de acordare a unui credit. Dosarul cuprinde in mod obisnuit documente care atesta veniturile, cererea de credit precum si documentele aferente bunurilr propuse a fi aduse in garantie sau care se doresc a fi finantate.

EFTPOS

Termen folosit pentru a descrie aparatul care citeste banda magnetica a cardului si genereaza o cerere onlineáde autorizare a tranzactiilor. Aceste dispozitive se instaleaza in marile supermarketuri, pentru a reduce timpul necesar pentru procesarea platilor electronice.á

Eligibil

Persoana care prin prisma situatiei sale (venituri, cheltuieli, stare materiala, etc.) indeplineste criteriile impuse de o anumita institutie financiara pentru acordarea unui credit.

Embosare

Inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar, pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia.

Emitent

Banca sau institutie financiara care emite cardul, gestioneaza contul asociat, autorizeaza tranzactiile cu cardul si garanteaza platile catre acceptatori pentru tranzactiile valide.

EMV

Abreviere de la un consortiu format din 3 companii - Europay, MasterCard, Visa - careásponsorizeaza,ála nivel global, standardeleáinternationale pentru tranzactiile financiare electronice.Acest termen se refera si la specificatiile tehnice, produse de acest consortiu si adoptate de toate cele 3 companii, cu scopul de a asigura compatibilitatea pe plan global a cardurilor cu cip, a terminalelor cu cip, a mesajelor financiare si a altor servicii.

EURIBOR

EURIBOR inseamna: European Interbank Offered Rate si este un indice de referinta independent recunoscut international ce reprezinta ratele de dobanzi pentru imprumuturile in EURO la care bancile participante in zona monetara UE isi acorda imprumuturi. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa). Cei mai importanti indici sunt Euribor 3m si Euribor 6m.

Evaluarea imobilului

Deoarece banca acorda prin credit o suma mai mica decat contravaloarea imobilului finantat, pentru a cunoaste care este valoarea de piata a imobilului finantat si/sau adus in garantie este necesara efectuarea unei evaluari, de catre un evaluator atestat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).

Eveniment asigurat

Eveniment definit in prezentele conditii a carui producere implica prejudicii asiguratului/tertului pagubit (incendiu, explozie, cutremur, inundatie, lovire accidentala de vehicule etc.).

Excedent

Situatie contrara deficitului sau penuriei. Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.

Executare silita

Procedura care se aplica de catre organele de executare silita in cazul in care debitorul nu isi indeplineste de bunavoie obligatiile contractuale. Aceasta procedura presupune confiscarea bunurilor debitorului (cu care a garantat in cazul existentei unor garantii) in contul datoriei care vor fi valorificate prin licitatie si se va opri suma datorata (in cazul in care sumele obtinute vor fi mai mari decat cele datorate, diferenta se va inapoia debitorului).

Exigibil

Se refera la o datorie ajunsa la scadenta care poate fi solicitata in orice moment.

Expunere

Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor in functie de capacitatea acestuia de a-si onora obligatiile.

Extras de cont

Document bancar in care sunt evidentiate incasarile si platitile efectuate intr-o anumita perioada, in conturile deschise de clienti la banca.

Faliment

Situatie juridica de incetare a platii datoriilor si ajungere in stare de insolvabilitate; declarata prin hotarare judecatoreasca.

Finantare

Totalitatea instrumentelor, tehnicilor si mecanismelor cu ajutorul carora sunt procurate resursele financiare necesare pentru realizarea unui proiect, a unei afaceri sau a unui ansamblu de activitati cu caracter de continuitate, intr-un interval determinat de timp.

Foaie de varsamant cu chitanta

Document care serveste pentru depunerea de numerar in contul deschis la o banca, prin casieria acesteia

Fond de garantare a pensiilor

Fond ce are ca scop protejarea drepturilor participantilor la fondurile de pensii private.

Fond de pensii private

Entitate legala care are ca unic obiectiv investirea contributiilor participantilor. Sumele acumulate in contáde acestia vor fi folosite in momentul pensionarii doar pentru achizitionarea unui plan de pensie.Fondurile de pensii private pot obligatorii - caz in care participantii sunt obligati sa contribuie la aceste fonduri - sau facultative - cand aderarea la fond este optionala.

Fond mutual

Entitate fara personalitate juridica, constituita in baza unui contract de societate civila si care reprezinta un instrument de investitie colectiv.

Fondul de garantare a depozitelor bancare

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar este un organism infiintat in 1996 prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, fiind constituit ca persoana juridica de drept public.Scopul Fondului este acela de a garanta rambursarea depozitelor constituite la institutiile de credit de catre persoane fizice sau juridice in limita sumei de 50.000 Euro pentru fiecare persoana si de a desfasura activitati ca administrator special sau interimar ori ca lichidator al institutiilor de credit.

Forward

Contract financiar in care doua parti stabilesc sa vanda un activ la un anumit moment in viitor. Pretul la care se va face schimbul ľ denumit pret forward ľ este stabilit la inceputul contractului.

Fransiza

Acea parte de dauna care ramane in sarcina asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

Futures

Operatiune comerciala cu valori mobiliare,marfuri sau valuta cu executarea contractului la un termen viitor.

Gaj

Drept real al bancii asupra unor bunuri mobile determinate aflate in patrimoniul solicitantului pentru garantarea creditului. In caz de neplata la scadenta a creditului, banca este in drept sa dispuna de bunurile respective pentru a-si recupera creanta. Gajul poate fi cu deposedare de bunuri, caz in care acestea sunt transmise in custodia creditorului sau fara de posedare (cum se intampla in cazul creditelor auto, de exemplu).

Garantarea depozitelor

Schema de garantare a depozitelor constituie un instrument de sprijin indirect al supravegherii bancare, contribuind la asigurarea stabilitatii sistemului financiar-bancar din Romania si la cresterea increderii publicului in acesta.

Garantie

Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va achita datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.

Garantie reala

Garantie sub forma imobilelor (locuinte, cladiri) sau bunurilor mobile (autoturisme). Aceasta poate fi scoasa la licitatie de catre creditor pentru a-si recupera pierderea, in situatia in care solicitantul imprumutului nu mai poate plati ratele.

Girant

Persoana care se obliga sa ramburseze imprumutul, in cazul in care solicitantul creditului nu mai poate plati ratele.

Grad de Indatorare

Reprezinta procentul din venitule lunare pe care institutia financiara considera ca il poate aloca platii unei rate pentru credit. Calculul se face in felul urmator: din veniturile nete se scad cheltuielile de subzistenta, se aplica acest procent iar apoi, dupa caz, se scad celelalte rate aferente unor alte credite/carduri de credit. Rezultatul il reprezinta rata lunara maxima pe care o poate sustine solicitantul creditului.

Grad de indatorare (Raport rata lunara / venit)

Reprezinta raportul dintre suma lunara de plata aferenta creditului (care include principal, dobanda si alte comisioane periodice) si venitul net eligibil al creditorului (impreuna cu al co-debitorilor). Limita maxima a acestui raport variaza de la o banca la alta in functie de politica de risc de creditare, iar la aceeasi banca in functie de nivelul venitului net eligibil.

Grafic de rambursare

Document care prezinta, esalonat in timp, ratele lunare, soldul creditului si alte informatii despre imprumut pe tot parcursul contractului de credit.

Holograma

Fotografie creata cu laser care reprezinta o imagine tridimensionala. Este folosita ca o masura de prevenire a falsurilor la carduri si bancnote.

Home Banking

Sistem folosit pentru efectuarea de tranzactii bancare prin intermediul Internetului. Acesta permite clientilor sa deruleze operatiunile cu banca si in afara de orele de program ale banicii, de oriude au acces la internet. In cele mai multe cazuri pentru aceste operatiuni se utilizeaza un browser de web obisnuit si o conexiune de internet obisnuita. Nu este necesara utilizarea nici unui hardware (echipament) sau software (pachet de programe) special.

IAS

Standardele Internationale de Contabilitate (International Accounting Standards)

IFC

International Finance Corporation - companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private.

Imprinter

Cititor manual de card; echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri, cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card.

Imprumut

Actiune prin care o persoana numita imprumutator preda altei persoane numita imprumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumita suma de bani, imprumutatul urmand a i le restitui la scadenta, in anumite conditii.

Incident de Plata

Situatie in care se afla o persoana fizica sau juridical datorita faptului ca nu si-a indeplinit in totalitate si la timp obligatiile asumate de a efectua plata unui instrument de plata introdus in circuitul bancar.

Inflatie

Reprezinta acea stare de dezechilibru economic in care masa monetara existenta in economie depaseste necesarul real de moneda, ducand la cresterea generalizata a preturilor si la scaderea puterii de cumparare a banilor.

Insolvabilitate

Se refera la situatia in care o persoana fizica sau juridica nu-si poate onora angajamentele de plati.

Institutie de credit

Societate care atrage depozite, acorda credite si/sau emite moneda electronica. In aceasta categorie sunt incluse: bancile, bancile de economisire-creditare, bancile de credit ipotecar, organizatiile cooperatiste de credit si institutiile emitente de moneda elecronica

Institutie financiara

Activitate ei principala consta in achizitionarea de participatii. In plus, poate oferi clientilor credite, leasing financiar, servicii de investitii, consultanta, administrare de portofolii si alte servicii financiare. Ea nu pot atrage depozite. In aceasta categorie nu se includ institutiile de credit.

Instrumente financiare derivate

Contracte financiare a caror valoare are la baza pretul unui activ suport. Acesta poate fi un instrument financiar (actiune, obligatiune, valute, etc.), o marfa (cereale, petrol, metale, etc.) sau indicatori si valori ce masoara diverse evenimente, instrumente financiare sau statistici (indici bursieri, starea vremii etc.).Principalele tipuri de instrumente financiare derivate sunt contractele forward, futures, swap si optiunile.

Intermediar de credite

Orice persoana fizica sau juridica, ce prezinta oferte de credite si realizeaza lucrari pregatitoare pentru incheierea de contracte de credit, in schimbul unui comision.

Internet Banking

Serviciu care iti asigura accesul la sevicii bancare 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana prin intermediul caruia pot fi efectuate diverse operatiuni bancare, de la birou, de acasa sau de oriunde in lume.

Invaliditate

Reducerea iremediabila (invaliditate permanenta) sau remediabila (invaliditate temporare) a capacitatii fizice si / sau psihologice a unei persoane.

Investitie

Plasarea unei sume de bani intr-o activitate, in actiuni sau diverse obiective cu scopul obtinerii unor venituri viitoare.

Ipoteca

Drept real al bancii asupra unor bunuri imobile determinate aflate in patrimoniul solicitantului pentru garantarea creditului. In caz de neplata la scadenta a creditului, banca este in drept sa dispuna de bunurile respective pentru a-si recupera creanta.

Leasing

Tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioada de timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului; in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului, pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor

Leasing de Echipamente

Reprezinta un mijloc de achizitie de echipamente de catre societati in dezvoltarea afacerilor.

Leasing Financiar

Locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului.

Leasing Operational

Locatorul se ocupa de intretinere, service si de plata asigurarii si a impozitelor.

LIBOR

Rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa).

Lichiditate

Capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimata prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport intre activele lichide si pasive.

Limita de credit

Suma maxima pe care detinatorul o poate cheltui cu un card de credit sau charge card. Limitele sunt stabilite de catre emitent, in functie de bonitatea clientului si istoricul de plata.

Linie de credit

Imprumut care se reinnoieste automat, pe masura ce sumele utilizate se ramburseaza, astfel incat clientul poate apela din nou la credit fara a mai solicita o noua aprobare la banca.

Lombard

Operatiune efectuata de o banca prin care se acorda un imprumut garantat cu hartii de valoare, indeosebi cu obligatiuni, rente de stat si bonuri de tezaur emise de stat, sau obiecte de valoare depuse in gaj.

Marja

Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.

Marja de dobanda

Valoare exprimata in puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii de baza a bancii sau la un indice monetar de referinta pentru a calcula rata dobanzii practicata la un imprumut. De regula, marja ramane fixa pe durata contractului de credit, astfel ca rata dobanzii se modifica doar in functie de dobanda folosita ca reper.

Maturitate

Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).

Mecanismul Cursului de Schimb II

Aranjment pentru cursul de schimb in care o moneda are o paritate centrala fata de euro, iar cursul de schimb nu poate fluctua fata de aceasta paritate cu mai mult de 15%, in sus sau in jos. Participarea la acest mecanism pentru o perioada minima de doi ani este unul din criteriile ce trebuie indeplinite pentru a putea intra in zona euro.

Modalitate de Plata

Tehnica de derulare si efectuare a unei plati.

Moneda electronica

Varianta electronica a bancnotelor si monedelor, care se poate stoca pe un dispozitiv de plata electronic (e-money). Acesta este folosit, de regula, pentru a face plati electronice de mica valoare.

Moneda Fiduciara

Moneda de hartie cu o valoare conventionala si cu putere circulatorie numai in interiorul unei tari.

Moneda Scripturala

Moneda de cont utilizata in decontarile fara numerar, care este formata din disponibilitai in conturi, cecuri, cambii.

Neindeplinire a obligatiilor de plata

Neefectuarea platii dobanzii sau a principalului la scadenta.

Nivel de rezistenta

Pret la care o valoare mobiliara intampina rezistenta in a creste peste acest nivel datorita vanzarii agresive

Numerar

Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Obiect de creditare

Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, care fac obiectul activitatii de creditare a bancilor

Obligatiune

Titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat, autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.

Option

Dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret fix, in decursul unei anumite perioade.

Overdraft

Descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont

Paritate

Cursul de schimb care echivaleaza valoarea a 2 monede nationale diferite. De exemplu atunci cand cursul valutar online pentru 2 monede este la aceeasi valoare, 1 Euro = 1 Dolar.

Participant

Persoana in numele careia sunt virate contributii la un fond de pensii privat obligatoriu sau facultativ.

Pasiv

Totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic; contrapartida activului in cadrul bilantului.

Pensie privata

Suma platita periodic, in mod suplimentar si distinct, deápensia furnizata de sistemul public. Pensiile private pot fi obligatorii sau facultative.

Perioada de creditare

Intervalul de timp (exprimat fie in luni sau ani) de la momentul incheierii Contractului de Credit si pana la rambursarea integrala a creditului. In functie de politica fiecarei institutii financiare, debitorul poate opta, la incheierea contractului de credit, pentru orice perioada de creditare care insa nu poate fi mai mica decat perioada minima si nici mai mare decat perioada maxima de creditare. Unele banci accepta perioade de creditare numai in incremente de un anumit numar de luni, de obicei 3, 6 sau 12 luni.

Perioada de Gratie

Perioada in timpul careia imprumutatul este scutit de anumite obligatii. Perioada de gratie poate presupune numai plata dobanzii si comisioanelor aferente creditului, poate fi completa - in sensul ca, pe parcursul acestei perioade, posesorul este scutit integral de plata oricarei sume, obligatorie sau optionala.

Perioada de gratie la cardul de credit

Perioada in timpul careia imprumutatul este scutit de plata dobanzii. Pentru sumele cheltuite la comercianti, pe Internet si uneori in cazul unor institutii financiare pentru cele retrase in numerar si rambursate pana la data limita de rambursare, dobanda este 0%.

PIN (Personal Identification Number)

Numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.

Plafon de Credite

Nivelul maxim al creditelor care pot fi acordate unui client sau unui grup de firme.

Plasament

Investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.

Plastic alb

Termen folosit pentru a descrie cardurile albe, care au doar o banda magnetica, codata cu date obtinute prin skimming.

Plata de mare valoare

Plata a carei valoare depaseste pragul de 50.000 lei.

Plata de mica valoare

Plata a carei valoare nu depaseste suma de 50.000 lei.

Plati intrabancare

Transferul electronic a unei sume de bani dintr-un cont curent deschis la o banca intr-un alt cont deschis la aceeasi banca.

Polita de asigurare

Document emis de asigurator, care confirma incheierea contractului de asigurare.

Poprire

Retinere din salariu / venit in contul unei datorii.

Portofel electronic

Functie a cardului cu cip care permite ca o unitate monetara sa fie stocata pe card. Valoarea stocata scade cu fiecare cumparatura efectuata cu cardul, fara a mai fi nevoie ca tranzactia sa fie autorizata.

POS (Point of Sale)

Prescurtare de la Point of Sale. Reprezinta locatiile unde sunt acceptate cardurile pentru plata cumparaturilor.

Pre-autorizare

Cerere de autorizare pentru o anumita suma, prin care se blocheaza fondurile necesareápana la data efectuarii tranzactiei.De regula, astfel de cereri sunt utilizate de catre hoteluri sau companii de inchiriere auto pentru a se asigura ca pe card exista fondurile necesare finalizarii tranzactiei.

Prima de asigurare

Suma datorata de asigurat asiguratorului, in schimbul preluarii de catre acesta a riscurilor evidentiate in contract.

Prima de risc

Randament suplimentar solicitat de un investitor pentru a compensa riscul sporit pe care il presupune efectuarea unui anumit plasament.Din acest motiv, cu cat riscul este mai mare, cu atat randamentul creste. De exemplu, titlurile de stat au cele mai mici dobanzi deoarece sunt cele mai sigure investitii. In schimb, obligatiunile emise de companii platesc dobanzi mai mari, deoarece riscul de neplata este mai ridicat.La fel se intampla si in cazul creditelor. Imprumuturile ipotecare au cele mai mici dobanzi deoarece clientul garanteaza cu ipoteca. Acest lucru confera bancii siguranta, motiv pentru care aceasta percepe dobanzi mai scazute decat la un credit de nevoi personale fara garantii.

Principal

Reprezinta o parte din rata lunara, prin care se diminueaza datoria clientului fata de banca. Cu fiecare rata lunara achitata, soldul creditului se diminueaza cu valoarea principalului, pana cand in final se ramburseaza intregul credit.

Prospect de emisiune

Document care prezinta termenii, contractul de administrare, strategia de investitii si obiectivele unui fond de pensii privateásau al unui fond de investitii.

Rambursare anticipata

Rambursarea inainte de termenul stabilit in graficul de rambursare a unei parti din suma imprumutata.

Randament

Raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.

Rata

Suma de bani pe care debitorul o plateste lunar pentru a rambursa creditul contractat.

Rata de baza a dobanzii

Rata dobanzii anuale fixata de o banca, ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai.

Rata de conversie

Cursul de schimb folosit pentru a transforma o suma dintr-o valuta in alta.

Rata de dobanda penalizatoare

Rata de dobanda care se aplica pentru sumele restante, ea fiind folosita pentru a calcula penalitatile de intarziere.

Rata dobanzii

Rata dobanzii exprima un anumit procent din suma imprumutata sau plasata in depozite bancare sau conturi de economii. Marimea ratei dobanzii este data de cererea si oferta de resurse pe piata bancara, taxa oficiala a scontului, puterea economica a unui stat, rata inflatiei, politica adoptata de fiecare banca in parte. Intalnim doua notiuni pentru rata dobanzii: rata dobanzii active si rata dobanzii pasive.

Rata dobanzii de referinta

Rata medie a dobanzii la care BNR atrage depozite de pe piata interbancara in cursul unei luni.(in sens general) Rata de dobanda folosita ca reper in cazul contractelor care prevad ajustarea dobanzilor. Aceasta poate lua forma unui indice monetar de referinta (Euribor, Libor, etc.), a ratei dobanzii la titlurile de stat sau a unei rate interne a dobanzii. Dobanda de referinta este folosita, de exemplu, in cazul creditelor ipotecare, unde rata dobanzii este formata din rata de referinta, la care se adauga un porcent fix, denumit marja. Iar, in cazul in care dobanda de referinta creste, dobanda platita la credit se majoreaza cu aceeasi valoare.

Rata initiala a dobanzii

Rata dobanzii perceputa pe perioada initiala de acordare a creditului, pentru perioada initiala care beneficiaza de o dobanda fixa.

Rata lunara in perioada de gratie

Valoarea ratei lunare pe parcursul perioadei de gratie de care beneficiaza creditul.

Rata reala a dobanzii

Rata dobanzii, corectata cu efectele inflatiei. In forma simplificata, rata reala a dobanzii se calculeaza ca diferenta intre rata nominala a dobanzii si rata anuala a inflatiei.De exemplu, daca rata dobanzii la un depozit pe un an este de 5%, iar rata inflatiei este de 3%, atunci rata reala a dobanzii este 2% (5%-3%). Prin urmare, sumele economisite la banca isi majoreaza puterea de cumparare cu numai 2% intr-un an.

Rating

Consta in evaluarea calitatii creditului de catre agentii specializate independente.

RCA Ieftin

Prin intermediul moneycenter.ro puteti compara toate ofertele de asigurare RCA ale companiilor care vand asigurari auto si astfel sa alegeti cel mai ieftin RCA. Cum asigurarea RCA il va despagubi pe tertul implicat intr-un accident auto este de preferat a se cumpara o asigurare RCA ieftina.

Refinantare credite

Clientul unei banci ramburseaza integral un imprumut vechi folosind unul nou, de la aceiasi banca sau de la o alta in alte conditii comerciale. Refinantarea este un proces care se presupune ca este in avantajul clientului. Se pot refinanta datorii de la mai multe banci dar si diferite tipuri de imprumuturi.

Renovare

Mici imbunatatiri care se pot face unui imobil, precum varuit, montat parchet, montat geamuri termopan, etc, care nu necesita autorizatie de construire.

Rentabilitate

Capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit.

Risc

Posibilitatea de a se produce evenimentul asigurat, avand consecinta o paguba.

Risc bancar

Exprima probabilitatea de producere a unui eveniment cu consencinte adverse pentru institutia bancara, care afecteaza rezultatele acesteia.

ROBID(Romanian Interbank Bid Rate)

Reprezinta rata de dobanda pentru depozitele atrase de banci, respectiv pretul mediu la care se cumpara fondurile de pe piata interbancara.

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate)

Rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Aceasta se stabileste zilnic de BNR, ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de banca centrala

Rovinieta

Rovinieta sau taxa de drum este documentul care dovedeste dreptul unui conducator auto de a utiliza reteaua de drumuri nationale din Romania. Incepand cu data de 01 Octombrie 2010 a fost introdusa rovinieta electronica, aceasta putand fi astfel cumparata si online. Verificarea conducatorilor auto se realizeaza prin camere video cu sistem inteligent de citire a numarului autovehiculului care este verificat instantaneu cu baza de date a numerelor care au platita rovinieta. In cazul in care nu aveti rovinieta cumparata pentru autoturismul dvs sunteti pasibili sa primiti prin posta amenda care este cuprinsa intre 250 si 1000 lei la care se adauga plata rovinietei.

Salariu de incadrare (SI)

Salariul brut conform carnetului de munca sau contractului individual de munca.

Salariu net (SN)

Reprezinta suma neta incasata de un salariat in urma scaderii din salariul brut a taxelor (CAS, Sanatate, Somaj) precum si a impozitului pe venit.

Salariul brut (SB)

Reprezinta insumarea salariului de incadrare cu sporurile cu caracter permanent (sporuri de vechime, de conducere, alte sporuri primite luna de luna). Daca nu exista sporuri cu caracter permanent, atunci salariul brut este egal cu cel de incadrare.

Scadenta

Data la care expira termenul de achitare a datoriei fata de creditor. Odata depasita aceasta data, creditorul poate percepe (daca acest lucru este prevazut in contractul de credit) o suma de bani ca penalitate. De obicei scadenta este lunara si este de asemenea stabilita expres prin contractul de credit.

Schimb valutar

Operatiune prin care o suma de bani se transforma intr-o alta moneda, la un anumit curs valutar. De regula un schimb valutar se realizeaza de catre banci sau de catre casele de schimb valutar. Cursul valutar la care se realizeaza un schimb valutar se stabileste pe baza cererii si a ofertei.

Scont

Operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta; banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin dobanda (taxa scontului), socotita din momentul scontarii pana la scadenta; vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale, mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial; operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert, cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert.

Scrisoare de garantie bancara

Document emis de o banca in care se specifica faptul ca un client al bancii detine un anumit instrument financiar transferabil si pentru care aceasta garanteaza livrarea instrumentului financiar respectiv.

Serviciul datoriei

Cuprinde platile dobanzii, plata principalului si alte plati ce sunt impuse imprumutatului intr-o anumita perioada de timp.

Skimming

Activitate ilegala prin care o persoana obtine in mod fraudulos datele stocate pe banda magnetica a cardului. Datele astfel obtinute sunt folosite pentru a produce carduri contrafacute. De cele mai multe ori, detinatorul nu este constient ca datele au fost copiate, pana cand tranzactii neautorizate apar in extrasul de cont.

Societate de pensii

Societate pe actiuni care are ca obiectiv exclusiv colectarea, administrarea si investirea activelor fondurilor de pensii private si, optional, furnizarea de pensii private.

Sold

Suma detinuta intr-unácont curent, de depozit sau de economii, respectivásuma care mai este datorata in cazul unui imprumut.

Soldul creditului

Suma ramasa de rambursat dintr-un credit.

Solvabilitate

Capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.

Speculatie

Investitie cu grad de risc ridicat, cu scopul obtinerii de profit si realizata intr-un timp relativ scurt. De regula, investitorul mizeaza pe faptul ca pretul activului suport (ex. curs de schimb, actiune, obligatiune, etc) va evolua intr-o anumita directie intr-un interval scurt de timp.

Sporuri cu caracter ocazional

Venituri suplimentare care se acorda cu prilejul unui anumit eveniment (prime, ore suplimentare, spor de noapte, salariu de merit, lucru in acord, bonuri de masa, bonusuri din vanzari). Majoritatea institutiilor de credit nu iau in considerare aceste sporuri la calculul venitului net eligibil.

Sporuri cu caracter permanent

Venituri incasate constant, care contribuie la calculul venitului net, precum spor de vechime, spor de periculozitate, spor de conditii grele, spor de toxicitate, spor de fidelitate, spor de stres, spor de confidentialitate, norma de hrana (pentru personalul activ din armata), spor de zona (in invatamant), etc.

Sucursala

Unitate operationala care depinde din punct de vedere juridic de o institutie de credit sau de o institutie financiara. Eaávinde in mod direct produsele si serviciile din oferta institutiei.

Suma asigurata

Limita maxima pana la care asiguratorul raspunde in cazul producerii evenimentului asigurat.

SWIFT

Prescurtare pentru Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - organizatie care efectueaza transferuri electronice de fonduri intre banci din tari diferite.

Taxa de evaluare

Taxa platita de catre client pentru evaluarea bunului adus in garantie.

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)

Este un impozit indirect care se colecteaza de catre bugetul de stat si care se aplica atat operatiunilor care implica o livrare de bunuri cat si prestarii de servicii efectuate contra cost de catre o persoana impozabila (doar persoanele juridice pot factura bunurile si serviciile cu TVA).Valoarea actuala este de 24%.TVA nu se aplica creditelor, economiilor, altor forme si instumente de investitie sau economisire.

Termen

Perioada de timp in care trebuie sa fie achitat un imprumut, sau perioada de timp in care va fi efectuata plata dobanzii aferente unui certificat de depozit sau unei obligatiuni.

Terminal hibrid

Dispozitiv de acceptare a cardurilor care este adaptat atat la tehnologia cu cip cat si la cea pe banda magnetica si care permite verificarea codului PIN al cardului.

Terminal off-line

Terminal care stocheaza datele privind tranzactiile efectuate cu cardul,ácare sunt apoiátrimise acceptatorului in mod regulat (de obicei, la finele zilei).

Terminal online

Terminal instalat la comercianti care trimite o cerere de autorizare pentru fiecare tranzactie cu cardul.

Terminal POS

Orice dispozitiv instalat la comercianti care permiteáplata cu cardulápentru bunurile si serviciile cumparate. (din engleaza:Point of Sale Terminal).

Tip perioada de gratie

Arata felul perioadei de gratie, care poate presupune numai plata dobanzii si comisioanelor aferente creditului, completa - in sensul ca, pe parcursul acestei perioade, posesorul este scutit integral de plata oricarei sume, obligatorie sau optionala.

Titluri de Participare

Titluri care asigura detinatorilor exercitarea unui control sau al unei influente notabile asupra activitatii emitentului de titluri, precum si obtinerea unui profit.

Titluri Financiare

Cuprind titluri de credit si titluri de participatie ce au scadenta mai mare de 1 an.

Transfer electronic de fonduri

Termen folosit pentru a descrie procesul prin care datele electronice inscrie pe card sunt acceptate ca mijloc de plata de catre un comerciant.

Transfond

Casa de compensare pentru platile interbancareáin lei de mica valoare. Actionariatul Transfond este reprezentat de bancile comerciale care opereaza pe teritoriul tarii, alaturi de Banca Nationala a Romaniei.Compania a fost infiintata in 2001, iar din 2005 a trecut la o platforma electronica de compensare a platilor, denumita SENT.

Tranzactie frauduloasa

Orice tranzactie in care este folosit numarul de card al unui detinator, fara ca acesta sa fie implicat sau fara ca el sa autorizeze tranzactia.Tranzactiile frauduloase apar in urmatoarele situatii: card pierdut sau furat; cardul nu a fost primit de detinator; cardul a fost emis in baza unei cereri fraduloase; contrafacere; fraude in procesarea tranzactiilor, etc.

Trata

Cambie

Trend

Tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.

Trezorerie

Departament financiar al unei companii care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor financiare

Unitate Bancara

Subunitate a unei societati bancare, autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei.

Unitate de fond

Unitatea de fond este un titlu care atesta participarea la un fond de investiii sau fond de pensii private. Sumele plasate la un fond sunt transformate in unitati de fond la valoarea curenta. De exemplu, cu 100 lei se achizitioneaza 100 de unitati, daca valoarea fiecaruia este de 1 lei. Rascumpararea unitatilor de fond se face insa la valoarea din ziua respectiva. Aceasta depinde de eficienta cu care administratorul fondului a investit banii. De exemplu, daca valoarea unitatii ajunge la 1.5 lei, cele 100 de unitati de fond vor fi rascumparate la 150 lei, obtinandu-se un castig de 50 lei.

Urmarire Imobiliara

Procedura legala prin care creditorul pune in vanzare bunurile imobiliare ale debitorului cu care aceasta din urma a garantat realizarea unei obligatii in cazul neonorarii acesteia.

Urmarire Mobiliara

Procedura prin care creditorul pune in vanzare bunurile mobile ale debitorului sau rau-platnic, cu care acesta a garantat realizarea obligatiei sale.

Valoare nominala

Valoarea la care se emite un titlu de valoare (actiune, obligatiune, etc.). Spre deosebire de valoarea de piata, care fluctueaza in timp, aceasta ramane fixa.

Valoare reziduala

Suma platita de utilizator la terminarea creditului, daca isi exercita optiunea de a cumpara bunul.

Valoarea proprietatii

Valoarea de piata a imobilului cu care se va garanta creditul. Valoarea luata in considerare de catre banca va fi cea rezultata in urma evaluarii.

Valoarea unitatii de fond

Raportul dintre valoarea activului net al unui fond la un anumita data si numarul de unitati de fond emise.Investitorii depun bani la fond si primesc in schimb unitati de fond. Atunci ca valoarea unitatii creste, investitorii devin mai bogati, iar daca ea scade, acestia suporta o pierdere. Acest mecanism este specific fondurilor de investitii si fondurilor de pensii private.

Venit Brut

Suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate intr-o luna de catre un salariat

Venit disponibil

Venitul luat in calcul de catre banci la evaluarea capacitatii de rambursare a solicitantilor de credite. Se calculeaza ca diferenta intre venitul net si cheltuielile necesare pentru de subzistenta.

Venit eligibil

Reprezinta suma ponderata a veniturilor luate in considerare de catre banca la calculul capacitatii de rambursare; banca stabileste coeficienti de ponderare pentru fiecare categorie de venit in functie de politica de risc.

Venit Lunar Minim Familie

Reprezinta venitul net minim de care trebuie sa dispuna familia solicitantului pentru ca solicitarea sa pentru un anumit produs financiar sa fie luata in considerare de catre institutia financiara

Venit Net

Se calculeaza ca diferenta intre intre venitul brut si contributiile obligatorii datorate catre buget (contributiile la CAS, Sanatate si Somaj)

Venit Net Lunar Minim Imprumutat

Reprezinta venitul net minim de care trebuie sa dispuna solicitantul pentru ca solicitarea sa pentru un anumit produs financiar sa fie luata in considerare de catre institutia financiara

Venituri din Profesii Liberale

Veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Venituri din Salarii

Toate veniturile in bani obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca.

Virament

Mijloc de plata folosit in operatiunile bancare ce consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul

Volatilitate

Variatie/fluctuatie a valorii unui instrument financiar.